Wat is CAN FD?

CAN FD logoCAN FD is een afkorting voor CAN met Flexibele Data-rate. Het is een aanvulling op CAN voor in toepassingen die een hogere data-rate vereisen in vergelijk met gebruik van CAN 2.0. Om dit te bereiken kan in CAN FD, flexibel, zowel het aantal databytes per bericht als de bussnelheid aangepast worden. Tegelijkertijd worden de belangrijke eigenschappen als lage kosten, hoge veiligheid en betrouwbaar behouden.

Lees meer

CAN FD Introductie

CAN FD (CAN met flexibele data-rate) is een nieuwe CAN protocolvariant voor in toepassingen die een hogere data-rate vereisen. Die hogere data-rate wordt bereikt door een hogere bussnelheid (8x zo snel maar enkel tijdens data-fase) en door tot maximaal 64 bytes (8x zoveel) in één bericht te verzenden in vergelijk met CAN 2.0. Een CAN netwerk kan die hogere data-rate alleen behalen indien alle nodes voorzien zijn van het CAN FD protocol.

Basis CAN FD bericht bestaande uit Arbitratie-, Data- en Arbitratiefase
Basis CAN FD bericht
Basis CAN FD bericht bestaande uit Arbitratie-, Data- en Arbitratiefase
Basis CAN FD bericht

Lees meer

CAN FD Bus snelheid

Flexibele bus snelheid

Zoals in het artikel CAN Bus snelheid en lengte in detail is beschreven, is bij CAN de maximale bus lengte en de maximale bits snelheid omgekeerd evenredig. Deze afhankelijk komt voort uit de toegepaste bus arbitrage waarbij andere nodes een recessieve bit kunnen overrulen met een dominant bit. Dit dient immers binnen de bittijd te gebeuren en gebeuren en is afhankelijk van de signaalsnelheid door de bus (circa 5 nsec/m).

CAN-bus bus-snelheidn versus maximale bus-lengte
CAN-bus snelheid versus bus-lengte
CAN-bus bus-snelheidn versus maximale bus-lengte
CAN-bus snelheid versus bus-lengte

Lees meer

CAN FD Data byte's

Meer dan 8 data byte’s

Waarom zou je meer data byte’s in één bericht willen versturen, wat is daar het voordeel van? Het voordeel is simpelweg de hogere data rate omdat de overhead relatief minder wordt. Een CAN 2.0-bericht heeft 111 bit timesOpm nodig om 8 data byte’s te versturen. Dat komt overeen met een overhead van 73%! Een CAN FD-bericht kan 64 data byte’s versturen in 568 bit timesOpm, met een overhead van slechts 11%. In de praktijk zal het downloaden van software ongeveer 2x zo snel gaan!

Opm: incl. 3 bits inter-frame space, eventuele bitstuffing is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Lees meer

Het formaat van een CAN FD-bericht

Een standaard CAN FD-bericht

Het onderstaande figuur geeft het formaat van een standaard CAN FD-bericht weer. Het begin van een bericht is te herkennen aan een dominant bit voorop, gevolgd door een 11-bit lange berichtensleutel. Het oorspronkelijke r0-bit is nu omgedoopt nar EDL (Extended Data Length) en geeft aan of het een CAN 2.0 of CAN FD bericht betreft. CAN FD bevat een aantal nieuwe controle bits. De totale overhead is gegroeid van 44 bits (CAN 2.0) naar 53 bits in CAN FD.

Formaat standaard CAN-FD bericht met 11-bit identifier, control, DLC, max. 64 data bytes, CRC en end
Formaat standaard CAN-FD bericht
Formaat standaard CAN-FD bericht met 11-bit identifier, control, DLC, max. 64 data bytes, CRC en end
Formaat standaard CAN-FD bericht

Lees meer